Trắc nghiệm MBTI là gì? Những lưu ý khi kiểm tra tính cách

0
1324
Trắc nghiệm tính cách MBTI

Bài trắc nghiệm MBTI là viết tắt của Myers-Briggs Type Indication, tạm dịch là trắc nghiệm kiểm tra tính cách trong tiếng Việt. Đây là phương pháp sử dụng các câu hỏi để kiểm tra tâm lý và tính cách của một người dựa trên câu trả lời mà họ lựa chọn cho các câu hỏi được đưa ra. Trắc nghiệm tính cách MBTI nhấn mạnh sự khác biệt tự nhiên của mỗi người dựa trên câu trả lời của họ cho các câu hỏi để suy ra tính cách độc đáo của mỗi người.

Làm trắc nghiệm MBTI cần lưu ý những gì?

Để có kết quả chính xác nhất, có 4 điều bạn cần biết:

 • Bài kiểm tra MBTI được thực hiện tốt nhất trong điều kiện ổn định nhất. Trạng thái cảm xúc của bạn, dù tích cực hay tiêu cực, có thể ảnh hưởng đến câu trả lời của bạn cho các câu hỏi. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng trong quá trình kiểm tra, hãy dừng lại và thực hiện bài kiểm tra tiếp theo.
 • Hãy làm bài kiểm tra khi bạn không còn bận tâm đến những suy nghĩ cá nhân, những sự kiện trong cuộc sống hay tương lai.
 • Trả lời câu hỏi một cách trung thực: Bản chất của Trắc nghiệm tính cách MBTI là một cuộc khảo sát tự đánh giá. Điều đó có nghĩa là trả lời các câu hỏi về bản thân bạn. Do đó, nếu người trả lời không thể phân biệt giữa hành vi lý tưởng và thực tế, kết quả kiểm tra sẽ rất sai lệch. Đặc biệt là khi nhà tuyển dụng yêu cầu người tìm việc làm bài kiểm tra MBTI, nhiều người tìm việc cố tình chọn câu trả lời khác với hành vi thực tế của họ để làm hài lòng người phỏng vấn.
 • Trong quá trình trưởng thành và phát triển, nhận thức và thế giới quan của chúng ta dần thay đổi. Ví dụ: Khi tôi 18-20 tuổi, tôi là người xã hội và tình cảm. Nhưng đến 30 tuổi, họ trở nên sống nội tâm và lý trí. Tức là nhóm tính cách chuyển từ ESFP sang ISTP. Điều này chứng tỏ rằng kết quả MBTI chỉ là gần đúng và có thể thay đổi khi nhận thức của chúng ta thay đổi. Để có được cái nhìn chính xác nhất, chúng tôi khuyên bạn nên chạy thử nghiệm thường xuyên.
Nhóm tính cách kiểm tra MBTI
Nhóm tính cách kiểm tra MBTI

Các tiêu chí đánh giá kiểm tra MBTI

Xu hướng tự nhiên: Extraversion (Hướng ngoại)/Introversion (Hướng nội)

Đây là hai khuynh hướng đối lập chỉ ra khuynh hướng của một người trong quan hệ với thế giới bên ngoài.

 • Hướng ngoại (Extraversion) là hướng ra thế giới bên ngoài, có thể là một hoạt động, một con người hay một đồ vật.
 • Hướng nội (Introversion) bao gồm suy nghĩ, ý tưởng và trí tưởng tượng.

Hiểu và Nhận thức Thế giới: Giác quan (Sensing)/Trực giác (iNtuition)

Trong nhóm trắc nghiệm MBTI. Đây là hai xu hướng đối lập trong cách mọi người thu thập thông tin từ thế giới xung quanh.

 • Khu vực “cảm giác” của não chú ý đến các chi tiết liên quan đến hình ảnh, âm thanh, mùi hiện tại do năm giác quan của cơ thể cung cấp. Họ phân loại, sắp xếp và nắm bắt thông tin chi tiết về các sự kiện trong đời thực. Nó cũng cung cấp thông tin sự kiện trong quá khứ.
 • Trung tâm “trực giác” của não chịu trách nhiệm hiểu, giải thích và hình thành các mẫu từ thông tin thu thập được. Sắp xếp các mẫu và tương quan chúng với nhau. Nó giúp bộ não suy đoán về các khả năng và dự đoán tương lai.

Quyết định và Lựa chọn: Lý trí (Thinking)/Cảm xúc (Feeling)

Trong nhóm trắc nghiệm MBTI. Đây là hai xu hướng đối lập nhau trong cách con người đưa ra lựa chọn và quyết định.

 • Phần lý trí (Thinking) trong bộ não của chúng ta phân tích thông tin một cách khách quan, đưa ra quyết định dựa trên sự thật và sai lầm, đưa ra kết luận và rút ra kết luận một cách có hệ thống. Đó là bản chất logic của chúng ta như con người.
 • Phần cảm xúc (Feeling) của bộ não đưa ra quyết định dựa trên bức tranh toàn cảnh. yêu-ghét; giá trị nhân đạo, tương tác lẫn nhau, thẩm mỹ. Đây là bản chất chủ quan của chúng ta.

Cách thức hành động: Nguyên tắc (Judging)/Linh hoạt (Perceiving)

Nhóm bài kiểm tra MBTI cuối cùng. Đây là hai cách mà mỗi chúng ta lựa chọn để tác động đến thế giới bên ngoài.

 • Nguyên tắc (Judging) Chúng tôi tiếp cận thế giới một cách có kế hoạch, có phương pháp, chuẩn bị sẵn sàng và quyết đoán để đạt được những kết quả hữu hình.
 • Linh hoạt (Perceiving) Cách chúng ta tiếp cận thế giới sẽ rất tự nhiên, thích kết quả tự do, chấp nhận cơ hội mới và chấp nhận thay đổi kế hoạch.

Từ bốn tiêu chí trên, Sẽ ra 16 tính cách thử nghiệm MBTI khác nhau. Tên của mỗi nhóm bao gồm bốn ký tự đại diện cho bốn tiêu chí phân loại. Mỗi yếu tố trong bốn yếu tố trên kết hợp với nhau tạo thành 16 Nhóm tính cách MBTI.

16 nhóm tính cách MBTI
16 nhóm tính cách MBTI

>>> Kiểm tra trắc nghiệm MBTI tại đây: https://mbti.vn/